Menu Luk

Blodets og kroppens forsvar

kr.5,00

9 på lager

Varenummer (SKU): Blood & the Body's Defenses Kategorier: , Tags: , , , ,
 1. Have bestået duelighedstegnet ”Mikroskopiske organismer”.
 2. Nævn de to hovedbestanddele i blodet.
  • Hvor stor procentandel udgør hver af disse i normalt blod?
 3. Navngiv og lav skitser af de syv typer af blodceller og angiv funktionerne til hver enkelt.
 4. Observér humant (menneske-) blod i et mikroskop.
  Tæl 100 hvide blodlegemer og lav en grafisk fremstilling som viser fordeling af de fem typer hvide blodceller, som findes.

  • Hvilken typer er mest almindelig?
  • Hvilken type er mest sjælden?
 5. Gennemfør mindst en af de følgende opgaver og giv en rapport om det du har set:
  • Se på at en medisinsk fagperson (læge, sygeplejer, bioingeniør e.lign.) tager blodprøver eller tapper blod fra en persons arm.
  • Observér blod, som strømmer gennem kappilærer under vejledning af en medisinsk kyndig person. (Observationen kan gøres enten på video/CD/ DVD eller på en levende organisme I et mikroskop, for eksempel en hamsters kæbepose, huden på en frø eller halen på en guldfisk.
  • Besøg et medicinsk laboratorium, hvor det analyseres blodprøver.
  • Besøg en blodbank.
 6. Hvilke to gasarter transporteres rundt i kroppen af de røde blodlegemer?
  • Forklar hvorfor blodet i dine vener (for eksempel på håndryggen) er blågrønt men at blodet som kommer frem når du skærer dig er næsten lyserødt.
  • Forklar hvorfor underskud på jern I dit kosthold kan gore, at dit blod bliver gulligt.
 7. Forklar hvordan blodet koagulerer når du har skadet dig.
  • Hvad gør man i traditionel førstehjælp for at fremskynde denne process?
  • Vær i stand til at gennemføre denne førstehjælp korrekt.
 8. Hvad vil det sige at være blod-donor.
  • Prøv at finde ud af, hvilken bodtype du selv har. Gennemfør om muligt selv en test for at bestemme din blodtype.
  • Gør rede for, hvilke blodtyper, som passer sammen, og hvilke, som ikke passer sammen og hvorfor.
 9. Fortæl to beretninger fra Bibelen, hvor blod indgår.
  • Hvorfor tror du – med udgangspunkt i din kundskab om blod – at Bibelen benytter blod som et symbol på Guds frelsende kraft?
 10. Lav en liste på ti specifikke helsevaner som kan bidrage til at bevare din krop sund og bekæmpe infektioner.
  • Find en henvisning i Profetiens Ånd som støtter hver enkelt af de ti vaner.
  • Før dagbog i en periode på tre uger over hvordan du følger dine ti helsevaner. Dagbogen skal indeholde hvor ofte og hvornår de enkelte vaner gennemføres, hvor lang tid som anvendes i hvert enkelt tilfælde og en slutvurdering af effekten af hver enkelt helsevane.
 11. Definér følgende udtryk og forklar deres betydning for kroppens forsvars:
  • immunologi.
  • patologisk inflammetion.
  • antigen.
  • antistof.
  • immunitet.
  • vaccine.
  • allergi.
  • histamin.
  • antihistamin.
 12. Kontakt med enkelte planter kan udløse allergiske reaktioner hos mennesker, specielt de som har tilbøjelighed til allergi.
  • Kend de vigtigste af disse planter og vær I stand til at identificere dem.
  • Vid, hvad du skal gøre for at undgå en allergisk reaktion, hvordan du kan forebygge den og hvordan du skal forholde dig, hvis du alligevel får en allergisk reaktion.
 13. Lav en liste over så mange som muligt af de infektionssygdomme, som du har haft.
  • Hvilke af dem er du nu immun overfor?
  • Forklar hvorfor du er eller hvorfor du ikke er immun.
 14. Lav en liste over alle de vacciner som du har fået – gerne baseret på din egen patientjournal, og få oplyst fra din læge eller helsestation hvad du skal vaccineres mod næste gang og hvad som du ellers mangler i det normale vaccinationsprogram.
 15. Giv en mundtlig eller skriftlig beskrivelse af en infektionssygdom (mindst 250 ord).
 16. Hvad er AIDS?
  • Hvordan spredes AIDS?
  • Kan AIDS behandles og helbredes?
  • Hvorfor er AIDS så skræmmende og ødelæggende?
 17. Find tre steder I Bibelen, hvor det fortælles om renlighed, kontrol af eller spredning af sygdomme.