Menu Luk

biologi

Showing 13–24 of 28 results

 • kr.5,00

  Ha hund. Beskriv de ting som må vurderes ved anskaffelse av hund oppdragelse av den pleie av den Forklar følgende begreper og deres betydning: Stamtavle.…

 • kr.5,00

  Saml inn, registrer (med dato, funnsted og samlerens navn), identifiser så nøye som mulig og monter minst 20 arter på en insekttavle . Disse skal representere…

 • kr.5,00

  Define what “soil” means? Where on earth is all soil located? What are 5 key factors in soil formation? Define the following terms: A-Horizon B-Horizon…

 • kr.5,00

  Nævn de vigtigste kendetegn på en kaktus Nævn tre ting en kaktus kan bruges til. I hvilke områder er kaktusser mest almindelige? Hvorfor? Kend og…

 • kr.5,00

  a)    Hvad er forskellen på “exoskelet” og “endoskelet”? b)    Hvilken type skelet har mennesker? Nævn tre af skelettets funktioner. a)    Er knogler levende væv? b)   …

 • kr.5,00

  Hva menes med betegnelsen vekselvarme dyr? Redegjør for krypdyrene karakteristika. Hvilke 5 ordener deles krypdyrene inn i? Velg ut ett krypdyr fra 4 av de…

 • kr.5,00

  Vis at du kan fortælle hvad jordens natur består af, behov for vand, luft og gødning. Afgør hvordan forskellige jordtyper skal kultiveres (sand, lerjord, og…

 • kr.5,00

  List four major types of microscopes. What are some of the characteristics of each? Be able to identify the different types of microscopes from pictures…

 • kr.5,00

  Know the life cycle of a moss, lichen, or liverwort. Make a small terrarium or “eternal garden” using mosses and lichens. Find and identify five…

 • kr.5,00

  What is the distinction between moths and butterflies? Define the following terms: antennae, cocoon, pupa, larva, and chrysalis. Distinguish between three different cocoons as to…

 • kr.5,00

  Sett opp en nærings-pyramide I havet I et landområde Velg en fugl, en reptil, og en amfibie fra nærmiljøet, og lag dens økologiske pyramide. Kunne…

 • kr.5,00

  Angi pattedyrenes viktigste karakteristika. Sett opp en liste over 15 pattedyr som du selv har sett utendørs og som du kan identifisere. Minst 8 av…