Menu Luk

Fysik

kr.5,00

7 på lager

 1. Definer følgende begreber:
  • Fysik
  • Masse
  • Arbejde
  • Kraft
  • Styrke
  • Statisk energi
  • Kinetisk energi
  • Vægt
  • Materie
  • Inerti
  • Friktion
  • Bølge
  • Tyngdepunkt
  • Eksponential funktioner
  • Absolut nulpunkt
  • omdrejningspunkt
 2. Hvad forstås med videnskabelig metode?
  Hvordan kan videnskabelig metode anvendes, når man studerer Bibelen?
 3. Forklar begrebet “kontrolleret forsøg”.
 4. Forklar hvad bogstaverne i Albert Einstein’s ligning E=mc² står for, og hvilken betydning ligningen har.
 5. Beskriv og forklar de danske SI – enheder for masse, rumfang, længde og tid.
 6. Beskriv og forklar Bibelens enheder for masse, rumfang, længde og tid.
  Hvilken enhed benyttes for tid i de bibelske profetier?
  Citer skriftstedet og angiv i hvilken bog, kapitel og vers det er skrevet.
 7. Nævn Newtons tre love for bevægelse.
 8. Demonstrer Newtons første bevægelseslov ved hjælp af en borddug og en antal tunge bøger.
 9. Demonstrer Newtons anden bevægelseslov ved hjælp af en ballon med luft.
 10. Gennemfør Galileos eksperiment med faldende legemer.
  Brug to plastflasker (en fyldt med vand og en anden halvfyldt) og lad dem falde samtidig ned fra en højde på 3 meter. Aflæg rapport om resultatet og giv et eksempel på en åndelig sammenligning med dette eksperiment.
 11. Illustrer den mekaniske fordel ved vægtstangsprincippet.
  Træk et stort søm ud af en bjælke med en hammer. Træk så ud et andet søm ved å bruge en hammer og en lille træklods, som placeres nær ved sømmet under hammerhovedet.
  Læg mærke til, at det er behov for forskellig kraft afhængig af hvor hammeren placeres på klodsen.
  Giv et eksempel på en åndelig sammenligning med dette eksperiment.