Menu Luk

Internet

kr.5,00

8 på lager

 1. Gi definisjoner for følgende begrep:
  1. Internett
  2. World Wide Web (WWW)
  3. Chatte-rom
  4. Laste ned
  5. Laste opp
  6. Nettsted
  7. E-post
  8. Datavirus
  9. Browser
 2. Gi definisjoner for følgende begreper og noen eksempler for hver:
  1. Webmail / POP3 / IMAP mail
  2. Web-leser
  3. IRC / IM (Instant Messenger) klient
  4. Mediastream
  5. Søkemotor
  6. Antivirus programvare
  7. Brannmur
  8. Gjør ett av følgende:
  9. Gi en kort skriftlig rapport (250-300) ord om internettets historie.
  10. Gi en 2-3 minutters muntlig presentasjon om internettets historie.
 3. Hvorfor er antivirusprogramvare viktig? Ta med i svaret:
  1. Nevn noen måter du kan motta virus via internett på.
  2. Hvorfor er det viktig å ha oppdatert antivirusprogramvare?
  3. Hvordan kan uforsiktig bruk av internett lede til virusinfeksjon på datasystemer til familie og venner?
  4. Hvilken skade kan et virus gjøre på en datamaskin?
 4. På hvilke måter kan foreldre og foresatte beskytte familien sin mot skadelig innflytelse fra internettet? Diskuter spørsmålet i din familie og sett opp noen enkle kjøreregler for hvordan internettet skal brukes hjemme. Noen av tingene dere må tenke på:
  1. Avslør aldri personlig informasjon
  2. Husk at folk kan være noe helt annet en hva de utgir seg for å være.
  3. Man bør aldri avtale møte med en nettvenn uten å ha en forelder eller foresatt til stede.
  4. Reager aldri på spam eller eposter fra ukjente avsendere
  5. Det finnes mye interessant på internett, likevel er det viktig å huske at livet ikke bare består av internett. Sett grenser for internettbruken som oppmuntrer til tid for venner, lekser, og familieaktiviteter.
  6. Det er mye skremmende innhold i internettet. Diskuter rutiner for hvordan man unngår å komme bort i det og hva man gjør hvis man kommer in på en slik side.
  7. Hvilke typer nettsteder er akseptable / uakseptable å se på. Hva er prinsippene som familien din skal bruke for å avgjøre hva som er akseptabelt? Baser disse prinsippene på Bibelen.
 5. Vis din evne til å finne frem på internett ved å demonstrere følgende:
  1. Besøk minst 3 ulike nettsteder (distinkte domenenavn). Send en screenshot av hver side til din instruktør.
  2. Demonstrere din evne til å bruke en søkemotor for å finne en online Bibel. Gå til nettsiden, slå opp minst 3 forskjellige bibel tekster i 3 forskjellige versjoner, og send resultatene til din instruktør.
  3. Finne 3 nettsteder som omtaler Syvendedags Adventistsamfunnet. Send linkene til din instruktør.
  4. Last ned en komprimert fil fra nettet (zip, rar, osv.) og vis at du kan bruke filen.
 6. Demonstrer din evne til å bruke e-post ved å gjøre følgende (om nødvendig, opprette en egen e-post konto, med et tydelig brukernavn og passord):
  1. Sett opp en POP3, eller IMAP-konto i et e-post program lokalt på din maskin
  2. Opprette og sende e-post (gjerne med dine resultater fra oppgave 6)
  3. Motta og last ned e-post
  4. Laste ned / vise et vedlegg
  5. Kjenn til fem prinsipper for trygg bruk av e-post.
 7. Lær deg Filipperne 4:8 utenat. Hvordan leder denne bibelteksten en kristen i hans bruk av internettet?