Menu Luk

Fisk

kr.5,00

24 på lager

Varenummer (SKU): Fish Kategorier: , Tags: , , , ,

1. Forklar forskjeller av systematisk karakter mellom bruskfisker og beinfisker.

2. Hvordan foregår respirasjonen hos
a) en hai
b) en beinfisk
c) en lungefisk

3. Forklar ved hjelp av en tegning eller vis på en fisk følgende:
a) brystfinnene
b) bukfinnene
c) gattfinnene
d) ryggfinnene
e) halefinnen
f) sidelinjen

4. Identifiser på en fisk eller på en tegning av en fisk følgende organer og forklar deres funksjon:
a) svømmeblæren
b) magesekken
c) leveren
d) gjellene

5. Navngi og identifiser 15 forskjellige norske fisker.

6.
a) Hva er en stim?
b) Hvorfor går fisk i stim?
c) Hva skjer hvis en (ekte) stim utsettes for en inntrenger (predator)?

7.
a) Hva menes med gytevandring?
b) Velg ut en fisk og forklar dens gytevandring.

8. Angi forsvarsmekanismer som er i bruk av forskjellige fisker.

9. Hva utgjør næring for
a) torsk
b) flyndre
c) sild

10. Sett opp en liste over de 7 økonomisk viktigste fisker i Norge, helst med angivelse av oppfisket kvantum.

11. Angi minst 8 forskjellige fiskemetoder.

12. Hva er plantenes oppgave i et akvarium?

13. Nevn minst 7 faktorer som har betydning for akvariefiskers trivsel.

14. Navngi og identifiser i et akvarium minst 6 forskjellige tropiske akvariefisker.

15. Hva slags fisker er ifølge Bibelen spiselige?