Menu Luk

navigation

Showing all 3 results

  • kr.5,00

    Hvad er et topografisk kort? Forklar, hvad det fortæller os. Hvad betyder: Målestoksforhold Højdekurver Misvisning Ækvidistance Hvad er et trigonometrisk punkt? Genkend og demonstrer indgående…

  • kr.5,00

    Du må ha fullført kravene svømning III Forklar de viktigste sikkerhetsreglene for seiling. Du må vite hvordan forskjellig vær og bølger kan påvirke sikkerheten og…

  • kr.5,00

    Explain and demonstrate the main points of good hiking practice, such as pacing, speed, resting, and etiquette. Explain the importance and method of proper foot…